XXXVIII Ciechanowska Piętnastka 07.07.2018 r.

Medal przygotowany - zapisy do biegu: https://www.protimer.pl/bio/434/xxxviii-ciechanowska-pietnastka-2018

 

Koszulka dla Pań Laughing.

Koszulka dla Panów Wink.

 REGULAMIN:

UWAGA!!! na 10 km biegu mogą wystąpić utrudnienia w związku z remontem mostku na rzece Sonie - możliwe że trzeba będzie przejść po kładce obok za utrudnienia przepraszamy.

REGULAMIN XXXVIII BIEG ULICZNY CIECHANOWSKA PIĘTNASTKA  WŁADYSŁAWOWO – OPINOGÓRA GÓRNA – CIECHANÓW  pod honorowym patronatem Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta Ciechanów Piotra Czyżyka – Wójta Gminy Opinogóra Górna XV DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OGNISK TKKF  pod honorowym patronatem Jacka Bączkowskiego – Prezesa ZM TKKF 7 lipca 2018 rok

 


I. Cel imprezy             
 
 Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie biegania  Promocja Powiatu i Miasta Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna  Poznanie walorów turystyczno-historycznych Północnego Mazowsza    Integracja środowisk (mieszkańców powiatu, miasta oraz gminy)       Realizacja kalendarza imprez
 
II. Organizatorzy i współorganizatorzy                                          

Mazowiecki TKKF w Warszawie   Miejskie Ognisko TKKF Promyk Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów  Urząd Gminy Opinogóra Górna  M.O.S. i R. Ciechanów  Straże OSP z Gminy Opinogóra Górna
 
III.  Patronat Prasowy              

„Tygodnik Ciechanowski”    
 
IV. Termin i miejsce   
 
Bieg odbędzie się 7 lipca (sobota) 2018 r.  Biuro zawodów: stadion MOSiR ul. 3 Maja.  Start : we Władysławowie o godz. 11.00 .  

Meta : stadion MOSiR w Ciechanowie. 

Wyjazd autokarów z zawodnikami na start we Władysławowie, ul.  Augustiańska  o godz. 10.30                       
 
 
PROGRAM MINUTOWY
 
10.30 WYJAZD AUTOKARÓW NA LINIĘ STARTU

11.00 START OSTRY WŁADYSŁAWOWO

11.45 SPODZIEWANY 1 ZAWODNIK NA MECIE W CIECHANOWIE

13.00 WRĘCZENIE NAGRÓD   

V. Dystans i charakterystyka trasy
 
Bieg – 15 km trasa bez atestu.  Start:  Władysławowo, Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Kąty. ul. Ciechanowa: Kącka, Wojska Polskiego, Śląska, pl. Jana Pawła II, Warszawska, 3 Maja, Augustiańska.   Meta: ul. 3 Maja stadion M.O.S. I R.  
 
VI. Pomiar czasu
 
Pomiar czasu będzie wykonywany elektronicznie przy pomocy chipów w numerze startowym przez Firmę ProTimer.           
 
VII. Zapisy
 
Za skuteczną rejestrację uważa się prawidłowe wypełnienie formularza na stronie  www.protimer.pl/bio/432 do dnia 30.06.2018 r. i uregulowania opłaty startowej. Po tym terminie jedynie w biurze zawodów  w dniu 07.07.2018 r. (pod warunkiem, że będą wolne pakiety startowe).  Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 do godz. 10.00 - Stadion MOSiR ul. 3 Maja. Obowiązuje limit zgłoszeń. Organizator przygotował 150 pakietów startowych. Z chwilą wyczerpania pakietów zgłoszenia internetowe zostaną zablokowane, nie będzie również możliwe zgłoszenie uczestnictwa w dniu zawodów.   

VII. Wpisowe
 
Opłata startowa XXXVIII Ciechanowskiej Piętnastki wynosi:           

I termin  do  30  kwietnia  2018r. -   40 zł. (I termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 30 kwietnia 2018r.)
 
II termin do 30 maja 2018r. - 45 zł. (II termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 30 maja 2018r.)
 
III termin do 30 czerwca 2018r. - 50 zł. (II termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 30 czerwca 2018r.)
 
IV termin – zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów  tj. w dniu  7 lipca 2018 r. - 60 zł.   - pod warunkiem że będą wolne pakiety Startowe.
 
Opłatę startowa należy wpłacić na konto:  
 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 84 8213 0008 2001 0013 9407 0001  z dopiskiem „Wpłata na cele statutowe” Decyduje data wpływu  środków na konto organizatora.  Opłatę należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji.  
 W dniu 30.06.2018r. osoby, które zapisały się na bieg, a nie wniosły opłaty, zostaną usunięte  z listy.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 
Udział w XXXVIII biegu „Ciechanowska Piętnastka” edycja 2018 uprawnia do zniżki 20,00 zł. zawodników KB TKKF Promyk Ciechanów posiadających opłaconą składkę członkowską na rok 2018 oraz 10,00 zł dla zawodników zamieszkałych na terenie miasta Ciechanowa  w opłacie startowej(osoby startujące w zawodach mogą skorzystać tylko z jednej zniżki  – zniżki nie łączą się)
 W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: okolicznościowy medal, koszulkę techniczną, imienny nr startowy, agrafki, posiłek regeneracyjny, napoje na mecie.  Pełny pakiet startowy organizator zapewnia, jeśli zgłoszenie będzie skuteczne do 30 czerwca 2018r.  
 VIII. Warunki uczestnictwa
 W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 7 lipca 2018 r. ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.  Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są również do przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego do wzięcia udziału w biegu. Na miejscu zawodów Organizator nie będzie przeprowadzać badań lekarskich.

    
 IX. Kategorie:


1. Open

2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

- K/M 16 – 16-19 lat

- K/M 20 – 20-29 lat

- K/M 30 – 30-39 lat

- K/M 40 – 40-49 lat

- K/M 50 – 50-59 lat

- K/M 60 – 60-69 lat

- K/M 70 – (powyżej 70 lat)

3. Drużynowa - klasyfikowane będą drużyny składające się z pięciu osób: w skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta,  skład drużyny musi być przedstawiony organizatorowi do dania 30.06.2018r. mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., o kolejności decyduje suma czasów końcowych uzyskanych przez członków drużyny. Do potwierdzenia klasyfikacji drużynowej TKKF Organizator wymaga od zawodników wglądu w legitymacje członkowskie.
 
X. Nagrody  
 
Kobiety i mężczyźni za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody pieniężne oraz puchary. 

- I miejsce: 300 zł

- II miejsce: 200 zł

- III miejsce: 100 zł


W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary, statuetki. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymają nagród rzeczowych  w klasyfikacjach wiekowych. Nagrody rzeczowe w kategorii  OPEN  i kategoriach wiekowych  nie  „dublują się” W Mistrzostwach Polski Ognisk TKKF za miejsca I-III drużyny otrzymują puchary.  
 
XI. Postanowienia końcowe
 
- Wszystkim uczestnikom, którzy dokonają wpłaty na konto w terminie,  organizator zapewnia pełny pakiet startowy.

- Dojazd do Ciechanowa oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

- Przejazd z Ciechanowa na start w Władysławowie zapewnia Organizator

- Szatnie i natryski po biegu mieścić się będą na miejscu – stadion M.O.S. i R. 

- Organizator nie zapewnia noclegów                                                                           

- Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym, uczestnicy winni  poruszać się prawą stroną jezdni                          

- Organizator ubezpieczył zawody sportowe

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

- Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator biegu

- Zabezpieczenie medyczne podczas biegu zapewnia Organizator 

- Każdy uczestnik otrzyma imienny numer startowy, który musi być widoczny i przypięty z przodu, w innym przypadku grozi dyskwalifikacja.

-  Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu zawodów. 

- Organizator nie wysyła faktur VAT.

- Organizator zapewnia wodę na trasie i mecie.

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.                                                                                                
 
 
          Organizatorzy:

Monday the 17th.
Template © Joomla Template