Kontakt

Kontakt: Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PROMYK" w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 56, 06 - 400 Ciechanów

KRS - 0000031557

NIP - 566 - 110 - 56 - 55

REGON - 130241697

Konto Bankowe - Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

nr rachunku 84 8213 0008 2001 0013 9407 0001

Monday the 17th.
Template © Joomla Template